antykultowe ruchy
 
Encyklopedia PWN
antykultowe ruchy,
zbiorcza nazwa różnego typu organizacji i stowarzyszeń, których gł. celem jest przeciwdziałanie nowym ruchom religijnym.
R.a. realizują swoje cele m.in. przez organizowanie prelekcji, działalność wydawniczą, obserwowanie działalności sekt, informowanie mediów o przypadkach łamania prawa, udzielanie pomocy i obsługi prawnej, np. osobom, które zerwały lub chcą zerwać kontakty z sektami. Niektóre r.a. podejrzewa się czasami o stosowanie, oprócz działań legalnych, również nielegalnych, zwłaszcza tzw. deprogramowania. Pierwsze r.a. powstały w Stanach Zjedn. (np. American Family Foundation); były one przeważnie zakładane przez, związane z Kościołami tradycyjnymi, środowiska zaniepokojone rozwojem różnych sekt rel. oraz przez krewnych i przyjaciół osób zaangażowanych w działalność tych sekt. Obecnie r.a. działają na całym świecie. W Polsce zaczęły powstawać gł. przy diecezjach i parafiach katol. dopiero w latach 90. w reakcji na gwałtowny rozwój nowych ruchów rel. w ostatnim 10-leciu. Do największych r.a. w Polsce należą: Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Rel. i Sektach, Ośr. Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Rel. Katolickiego Stow. „Civitas Christiana” w Krakowie, Stow. Ruchu Effatha, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. Działalność antykultową prowadzą czasem organizacje o charakterze polit., np. Liga Republikańska, Federacja Młodych Ruchu Odrodzenia Polski.
Sławomir Lippki
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia