antroponimia
 
Encyklopedia PWN
antroponimia
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, ónyma ‘imię’],
dział onomastyki zajmujący się nazwami własnymi osobowymi, takimi jak: nazwiska, przezwiska, przydomki, imiona, nazwy mieszkańców osad i krajów, nazwy plemion;
antroponimiai rozpatruje ich budowę, pochodzenie, związki z kulturą i historią, modą, a także sprawy prawno-adm. (ustalanie poprawnego brzmienia nazwiska i imienia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia