nazwisko
 
Encyklopedia PWN
nazwisko,
językozn. wyraz zaliczany do osobowych nazw własnych (antroponimów; antroponimia), służący do identyfikacji osoby i rodziny;
n. od innych klas nazw osobowych odróżniają następujące cechy: rodzinność, dziedziczność, oficjalność (które wykształcały się od XIV do końca XVIII w.), a także stabilność — uzyskana najpóźniej (od kiedy wprowadzono przepisy prawne regulujące możliwość zmiany n.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia