anglicyzm
 
Encyklopedia PWN
anglicyzm
[łac. anglicus ‘angielski’],
wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języka ang. lub na nim wzorowane;
anglosaskie zapożyczenia leksykalne są najczęstsze we współcz. polszczyźnie, ich liczbę można szacować na kilkaset, np. dealer, marketing, sponsor, windsurfing.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia