angiologia
 
Encyklopedia PWN
angiologia
[gr. angeíon ‘naczynie’, lógos ‘nauka’],
anat. nauka o budowie i topografii naczyń krwionośnych i limfatycznych;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia