aleksandryjska szkoła filologiczna
 
Encyklopedia PWN
aleksandryjska szkoła filologiczna,
grupa uczonych gr. skupionych wokół dworu Ptolemeuszów w Aleksandrii w III w. p.n.e; reprezentowana przez 3 wybitnych filologów: Zenodota z Efezu, Arystofanesa z Bizancjum i Arystarcha z Samotraki;
metody pracy nad ustaleniem poprawności tekstów klas. literatury gr. dały początek filologii jako dyscyplinie nauk. (twórca Arystarch z Samotraki); najwybitniejszym osiągnięciem aleksandryjska szkoła filologiczna, były pierwsza gramatyka gr. Dionizjusza Traka i Składnia części mowy w 4 częściach Apolloniosa Dyskolosa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia