aktywa finansowe
 
Encyklopedia PWN
aktywa finansowe,
papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania określonego strumienia płatności odsetek w ściśle określonym czasie;
są przedmiotem obrotu wtórnego między ludźmi jeszcze przed upływem terminu, w którym pierwotny emitent jest zobowiązany do ich wykupu po określonej cenie; do aktywów finansowych należą weksle, obligacje, akcje.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia