Żydowski Instytut Naukowy
 
Encyklopedia PWN
Żydowski Instytut Naukowy, jidysz Jidyszer Wisenszaftlicher Institut (JIWO),
świecki żydowski inst. nauk., z siedzibą w Wilnie, utworzony 1925 (miał oddziały w Warszawie, Berlinie i Nowym Jorku);
siedziba w Wilnie, 3 filie: w Nowym Jorku, Berlinie, Warszawie; zajmował się badaniami nad ludnością żydowską na świecie, zwłaszcza Żydów wschodnioeur. oraz posługujących się językiem jidysz; miał 4 sekcje: hist., filol., ekon.-statyst., psychologii i wychowania; zbierano, zabezpieczano i opracowywano materiały, prowadzono badania nad językiem, kulturą i folklorem; opracowywano i subsydiowano programy badawcze; po wybuchu II wojny światowej funkcje centrum przejęła filia w Nowym Jorku (działająca do dziś); ważniejsze wydawnictwa: „JIWO bleter” (od 1931, w języku jidysz), „Jidisz far ałe” (1938–39), „YIVO Annual of Jewish Social Science” (od 1946, w języku ang.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia