Związek Teatrów Ludowych
 
Encyklopedia PWN
Związek Teatrów Ludowych (ZTL),
regionalna, z czasem ogólnopol. organizacja, zał. 1919 w Warszawie, w celu rozwijania i jednoczenia amatorskiego ruchu teatr. i śpiewaczego, zwłaszcza na wsi oraz w innych środowiskach (szkolnych, żołnierskich);
ZTL (tworzone jako oddziały lub samodzielne związki w różnych regionach i pod różnymi nazwami) pomagały zespołom przez zatrudnianie reżyserów i instruktorów, organizowanie poradni i wypożyczalni kostiumów, dekoracji i rekwizytów, a także bibliotek, oraz konferencji i kursów, w czasie których powstawały wzorcowe inscenizacje; od 1929 działał Inst. Teatrów Lud.; w czasie II wojny ZTL istniał w konspiracji; 1945 ZTL oraz działacze Związku Teatrów i Chórów Lud. utworzyli Tow. Teatru i Muzyki Lud. RP, zlikwidowane 1948, reaktywowane 1957 pod nazwą Związek Teatrów i Chórów Lud., 1961 połączony ze Stow. Miłośników Słowa i przekształcony w Związek Teatrów Amatorskich, od 1971 działa pod nazwą Towarzystwo Kultury Teatralnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia