Zimbabwe. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Zimbabwe. Nauka.
Głównymi instytucjami kierującymi badaniami nauk. w Zimbabwe są: Rada Badań Nauk. (zał. 1964) i Rada Badań Agronomicznych (zał. 1970), działające przy radzie ministrów; spełniają one funkcje doradcze wobec rządu w zakresie polityki nauk., finansowania badań nauk. i wytyczania gł. kierunków ich rozwoju; rady te nadzorują prace 32 centralnych instytutów, stacji i laboratoriów badawczych, gł. prowadzących badania stosowane i wdrożeniowe; badania podstawowe prowadzi Uniwersytet Zimbabwe (zał. 1955, zreorganizowany 1980–82), ponadto działa 6 wyższych szkół zaw., prowadzących oprócz zajęć dydaktycznych badania naukowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia