Zienkowicz Leon
 
Encyklopedia PWN
Zienkowicz Leon, ur. 11 IV 1808, Bernacki Most k. Prużan (Polesie), zm. 12 XII 1870, Paryż,
działacz niepodległościowy, krytyk literacki;
uczestnik powstania listopadowego 1830–31, czł. Tow. Patriot.; współzał. (1835) i czł. władz Stow. Ludu Pol.; na emigracji w Komitecie Nar. Pol. i TDP (1852–55 w jego Centralizacji), w okresie Wiosny Ludów czł. Kom. Nar. w Krakowie; praca kryt. Wizerunki polityczne literatury polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia