„Ziemla i Wola”
 
Encyklopedia PWN
„Ziemla i Wola”,
ros. tajna organizacja rewol.-demokr.;
powstała 1861–62 w wyniku połączenia się ośr. petersb. (bracia N. i A. Sierno-Sołowjowiczowie, A. Slepcow, N. Obruczew) i londyńskiego (A. Hercen, N. Ogariow, od 1862 M. Bakunin); przywódcą duchowym Z. i W. [‘ziemia i wolność’] był N. Czernyszewski; program: ziemia dla chłopów i swobody polit., miał być osiągnięty w wyniku rewolucji chłopskiej; członkowie Z. i W. prowadzili propagandę rewol., rozpowszechniali nielegalną literaturę, m.in. „Kołokoł” na ich działalność wpłynęło przygotowywane w Polsce powstanie (rozmowy londyńskie z przedstawicielami Centr. Komitetu Nar. „czerwonych”); podczas powstania styczniowego 1863–64 oficerowie związani z Z. i W. wystąpili po stronie powstańców (m.in. A. Potebnia); rozwiązała się 1864.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia