„Zeszyty Literackie”
 
Encyklopedia PWN
„Zeszyty Literackie”,
kwartalnik lit.,
pocz. pismo stawiało sobie za cel obronę lit. i kultury lit. zagrożonej polityką władz w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego w XII 1981 oraz scalenie lit. powstającej w kraju i na emigracji; kontaktowało kult. pol. z wybitnymi osiągnięciami piśmiennictwa świat., kierowało, i nadal kieruje uwagę ku lit. krajów środkowoeur.; od pocz. lat 90. stawia sobie za cel równoważenie naporu kult. masowej poprzez upowszechnienianie niepodważalnych wartości lit.; publikuje teksty prozatorskie i poet., eseje, świadectwa (korespondencja ludzi kultury), recenzje, kronikę wydarzeń kult., do specjalności kwartalnika należą numery specjalne poświęcone m.in. miastom (Wenecja, Praga, Petersburg) oraz sylwetkom twórców (I. Brodski, J. Czapski, L.Fini, W. Gombrowicz, Z. Herbert, K.A. Jeleński); w zespole redaktorzy m.in. S. Barańczak, E. Bieńkowska, W. Karpiński, E. Kuryluk, T. Venclowa, A. Zagajewski; redaktor nacz. B. Toruńczyk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia