Ye Jianying
 
Encyklopedia PWN
Ye Jianying, Je Cien-ing, ur. 1897, zm. 22 X 1986, Pekin,
chiń. działacz komunist., marszałek;
1927 jeden z przywódców powstania w Nanchangu wznieconego przez KPCh przeciwko Kuomintangowi; autor wojsk. planu Wielkiego Marszu; od 1945 czł. KC; w czasie wojny KPCh z Kuomintangiem 1946–49 szef sztabu sił komunist.; od 1955 marszałek; od 1966 czł. Biura Polit. KC; 1971–78 min. obrony nar.; 1976 gł. organizator obalenia tzw. bandy czworga; 1978–82 przewodniczący Stałego Kom. Ogólnochiń. Zgromadzenia Przedstawicieli Lud.; 1985 zrezygnował z działalności politycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia