Yanga–Millsa pola
 
Encyklopedia PWN
Yanga–Millsa pola,
fiz. zespół pól bozonowych będących nośnikami oddziaływań w teorii z nieabelową (nieprzemienną) symetrią cechowania, analogicznych do pola fotonu w elektrodynamice, gdzie grupą cechowania jest abelowa grupa U(1).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia