Wyczański Andrzej Wojciech
 
Encyklopedia PWN
Wyczański Andrzej Wojciech, ur. 13 IV 1924, Warszawa, zm. 22 III 2008, tamże,
historyk.
Do 1963 profesor Inst. Historii PAN, od 1975 także filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; od 1982 czł. TNW; od 1986 czł. PAN, od 1993 jej sekretarz nauk.; 1971–87 prezes Tow. Miłośników Historii w Warszawie; znawca dziejów Polski i Europy XVI–XVII w.; gł. prace: Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 1500–1580 (1960), Studia nad gospodarką starostwa korczyńskiego 1500–1660 (1964), Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką 1454–1764 (1965, wyd. 2 znacznie rozszerzone 1991), Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w. (1969), Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI w. Studia (1977), Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506–1548) (1990).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia