Wrocławski Krzysztof
 
Encyklopedia PWN
Wrocławski Krzysztof, ur. 28 IX 1937, Radom, zm. 23 VI 2022, Warszawa,
slawista folklorysta, kulturoznawca, historyk literatur macedońskiej, serbskiej i chorwackiej;
profesor Uniwersytetu Warszawskiego; badania głównie z zakresu południowosłowiańskiej literatury ustnej i popularnej, kultury współczesnej, związków literackich i kulturalnych polsko-słowiańskich; autor prac: Makedonskiot naroden raskažuvač Dimo Stenkoski (t. 1–2 1979–84), List z nieba, czyli Epistoła o niedzieli (1991), Sporedbena monografija na makedonskoto selo Jablanica i polskoto selo Pjentki–Grenzki (t. 3 1992, współautor), Polacy w Bośni, Polacy o Bośni (2003, redaktor); prace edytorskie: Samowiły i pasterze (1981), O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach. Setnik legend południowej Słowiańszczyzny (1985), Studia o literaturach i folklorze Słowian (1991), „Folia Philologica Macedono-Polonica” (2000 t. 5, współredaktor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia