Wolofowie
 
Encyklopedia PWN
Wolofowie, Wolof, Jolof, Djolof, Dżolof,
lud afryk. mieszkający gł. w Senegalu (jedna z gł. grup etnicznych);
ok. 4 mln; język wolof; są muzułmanami (islamizacja od XI w.); kulturowo i językowo blisko spokrewnieni z sąsiadującymi z nimi Sererami; tradycyjne społeczeństwo W. było podzielone na klasy, zajmujące określone miejsce w hierarchii społecznej: najwyższą pozycję zajmowali wodzowie, dowódcy wojskowi i arystokracja, niższą rolnicy i rzemieślnicy, najniższą kowale; podstawą organizacji społecznej był matrylinearny (w linii matki) system dziedziczenia i pokrewieństwa; w XIII w. W. stworzyli organizację państwową ze sprawnie działającą administracją, armią, policją i wymiarem sprawiedliwości; państwo Dżolof (Jolof) przetrwało do 1890; jego władca (bur) legitymował się królewskim pochodzeniem; obecnie podstawą utrzymania W. jest żarowe rolnictwo, uzupełniane hodowlą, rybołówstwem i myślistwem; dobrze rozwinięte rzemiosło (tkactwo, obróbka metali, drewna, kości).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia