Sererowie
 
Encyklopedia PWN
Sererowie,
lud afrykański zamieszkujący dorzecze Sin i Salum w Senegalu;
ok. 1 mln (1995); język serer; kulturowo i językowo spokrewnieni z Wolofami; są wśród nich muzułmanie i chrześcijanie, ale większość trwa przy dawnych wierzeniach (wiara w reinkarnację, najwyższą istotę zw. Sen, bezosobową, przenikającą wszelkie byty siłę astralną Rog oraz opiekuńcze duchy przodków zw. pangol); podstawę organizacji społecznej stanowi rodzina patriarchalna, natomiast system pokrewieństwa i dziedziczenia jest matrylinearny (w linii matki); u S. (podobnie jak u Wolofów) występuje podział na kasty: ludzi wolnych, nie pracujących odpłatnie, ludzi wolnych, pracujących odpłatnie — rzemieślników oraz potomków niewolników i wyzwoleńców; dzieci są organizowane w grupy wieku, a młodzież poddawana inicjacji, połączonej z obrzezaniem; podstawą utrzymania jest rolnictwo (proso, ryż, orzeszki ziemne) i hodowla bydła; S., mimo przywiązania do tradycji, łatwo dostosowują się do nowych warunków; spośród nich rekrutuje się wielu senegalskich intelektualistów, m.in. znany pisarz i jeden z twórców ideologii murzyńskości (négritude) L.S. Senghor.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia