Włodzimierz
 
Encyklopedia PWN
Włodzimierz, Wołodymyr, Volodymyr, 1945–2021 Włodzimierz Wołyński,
m. na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, nad Ługą (dopływ Bugu), w pobliżu granicy z Polską.
— 38 tys. mieszk. (2009); przemysł spoż., odzieżowy, fabryka mebli; muzeum historyczne.
Historia. Jeden z najstarszych grodów ruskich, zał. prawdopodobnie w 2. poł. X w.; wzmiankowany 988; od 988 stol. księstwa włodzimiersko-wołyńskiego i biskupstwa prawosł.; ważny ośrodek handl. i jedno z gł. miast Rusi; 1349 zajęty przez Kazimierza III Wielkiego (ustanowił tu biskupstwo łac.); obiekt walk pol.-litew.; 1370 opanowany przez Litwę; 1431 prawa miejskie; 1569 połączony z Koroną; od XV w. upadek miasta (utracił znaczenie na rzecz Łucka); 1657 spalony przez Siedmiogrodzian; od 1793 w zaborze ros.; od 1919 należał do Polski, siedziba powiatu; IX 1939–41 pod okupacją sow., 1941–44 pod okupacją niem.; 1945–91 w Ukr. SRR.
Zabytki. Pozostałości wałów ziemnych nie istniejącego ob. zamku (X–XIV w.), na miejscu dawniejszego grodziska; katedra prawosł. (XII w., przebudowana w poł. XVIII w. przez bazylianów pełniła rolę świątyni unickiej, od XIX w. ponownie prawosł.) oraz zabudowania kośc. (XVII–XIX w.); kościoły: Jezuitów (1730–31, wg projektu P. Giżyckiego, po 1945 zdewastowany), parafialny (1752); 2 cerkwie (XII–XIV w. i 1780).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia