Własowa ruch
 
Encyklopedia PWN
Własowa ruch,
potoczna nazwa ros. ugrupowania polit. współpracującego z władzami III Rzeszy podczas II wojny światowej,
formowany od 1943 pod przywództwem byłego gen. Armii Czerwonej, A. Własowa, pod nazwą Ros. Ruch Wyzwoleńczy (Russkoje oswoboditielnoje dwiżenije, ROD); po uzyskaniu poparcia przez część emigracji ros. 14 XI 1944 na kongresie w Pradze ROD przekształcił się w Kom. Wyzwolenia Narodów Rosji (Komitiet oswobożdienija narodow Rossii, KONR), będący próbą zjednoczenia wszystkich ruchów nar. na obszarze ZSRR w celu obalenia dyktatury Stalina i bolszewizmu; IX 1944 uzyskano zgodę władz III Rzeszy (w obliczu grożącej klęski wojennej zaprzestały ścisłego przestrzegania teorii rasistowskich wobec m.in. Słowian) i pod koniec 1944 sformowano 2 dywizje piechoty (własowcy); po wojnie większość przywódców KONR została wyd. przez aliantów zachodnich władzom ZSRR (prawdopodobnie również gen. Własow), następnie skazana i stracona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia