własowcy
 
Encyklopedia PWN
własowcy,
pot. nazwa 2 dywizji piechoty sformowanych pod koniec 1944 z jeńców ros. przez gen. A. Własowa, po uzyskaniu zgody władz III Rzeszy (dotychczas przestrzegających teorii rasistowskich wobec Słowian);
zapleczem politycznym własowców był organizowany od 1943 Ros. Ruch Wyzwoleńczy, następnie Kom. Wyzwolenia Narodów Rosji (Własowa ruch); V 1945, podczas powstania praskiego, rozpoczętego w celu wyzwolenia stol. Czechosłowacji, 1. dywizja własowców wystąpiła przeciwko Niemcom, później większość oddziałów własowców wycofała się na tereny zajęte przez wojska amer.; po zakończeniu działań wojennych gen. Własow prawdopodobnie został wydany przez aliantów zachodnich władzom ZSRR (wg innej wersji Rosjanie schwytali go sami); również pozostałych własowców na podstawie ustaleń konferencji jałtańskiej przekazano władzom ZSRR, następnie pozbawiono praw obywatelskich (część rozstrzelano lub osadzono z wieloletnimi wyrokami w łagrach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia