Władysław II Wygnaniec
 
Encyklopedia PWN
dążył do przywrócenia jedności państwa; w wyniku konfliktu z możnowładztwem i braćmi wygnany 1146, schronił się w Niemczech, gdzie zabiegał o pomoc w odzyskaniu władzy (interwencyjne wyprawy Konrada III 1146 i Fryderyka I Barbarossy 1157); 1147 uczestniczył w krucjacie do Ziemi Świętej; jego synowie — Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi, odzyskali 1163 Śląsk i dali pocz. śląskiej linii Piastów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia