Wirtembergia
 
Encyklopedia PWN
Wirtembergia, Württemberg,
kraina historyczna w południowo-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia;
pierwotnie część księstwa Szwabii; 1080 k. Stuttgartu powstał zamek Wirtemberg, zał. przez Konrada, protoplastę hrabiów Wirtembergii; od 1495 księstwo; na pocz. XVI w. powstanie antyfeudalne; w XVI w. zwyciężyła tu reformacja; zniszczona przez wojny XVII i XVIII w.; od 1805 królestwo; od 1871 w Rzeszy (z zachowaniem autonomii); 1919–45 republika związkowa; 1945 okupowana przez Francję i USA; 1951 połączona z Badenią w kraj związkowy RFN.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia