Wilhelm z Conches
 
Encyklopedia PWN
Wilhelm z Conches
[w. z kąsz],
ur. ok. 1080, zm. 1145,
filozof, gramatyk i przyrodoznawca, pochodzenia fr.;
jeden z wybitniejszych przedstawicieli szkoły chartryjskiej; znany gł. jako autor encyklopedii De philosophia mundi, w której głosił inspirowaną platonizmem naukę o duszy świata i demokrytejską atomistyczną koncepcję materii; napisał także glosy do dzieł: O pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza i Timajosa Platona; krytykowany przez teologów (m.in. Wilhelma z Saint-Thierry) za faworyzowanie rozumu na niekorzyść wiary.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia