Wileński Kraj
 
Encyklopedia PWN
Wileński Kraj, Vilniaus krãštas,
litewska nazwa używana na określenie Wileńszczyzny należącej w okresie międzywojennym do Polski;
po agresji ZSRR na Polskę (17 IX 1939) i traktacie litewsko-sowieckim (z 10 X 1939) zachodnia część Wileńszczyzny wraz z Wilnem została przekazana Litwie przez ZSRR; obszar ten wynosił 6,9 tys. km2 (z 13,5 tys. km2 dawnej Litwy Środkowej) i był kilkakrotnie mniejszy od terytorium obiecanego Litwie przez ZSRR w traktacie z 12 VII 1920; na przełomie 1939 i 1940 przez kilka miesięcy był on nazywany Krajem Wileńskim, z czego zrezygnowano zgodnie z polityką zacierania odrębności tych ziem.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kaziuki w Mickunach (Litwa).fot. J. Cygan/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia