„Więź”
 
Encyklopedia PWN
„Więź”,
miesięcznik (od 2013 kwartalnik) społ.-kult., wyd. od 1958 w Warszawie;
redaktor nacz. T. Mazowiecki, od 1981 — W. Wieczorek, 1989–95 — S. Frankiewicz, od 1995 — C. Gawryś; problematyka ukierunkowana ideą personalizmu katol.; gł. tematy i publikacje: rola Kościoła w świecie w ujęciu hist. i w odniesieniu do najnowszych przemian (nauka Soboru Watykańskiego II, ruch ekumeniczny); kształtowanie katol. postawy obywatelskiej, przy założeniu możliwości demokr. ewolucji systemu ustrojowego PRL, a po VIII 1980 czynne wsparcie opozycji polit., gł. Solidarności; prezentacje kierunków i stanowisk w różnych dziedzinach nauki, zwłaszcza filozofii, socjologii, historii (stała rubryka Z zagadnień najnowszej historii Polski), zjawisk kultury XX w., zwłaszcza literatury. Seria «Biblioteka „Więzi”» wyd. od 1960 przez Wydawnictwo Znak.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia