Wielkiego Kanionu, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Wielkiego Kanionu, Park Narodowy, Grand Canion National Park,
amer. park nar., zał. 1919 (pierwsze formy ochrony 1893), o pow. 493 tys. ha;
obejmuje najpiękniejszy odcinek Wielkiego Kanionu utworzonego przez rz. Kolorado na Wyż. Kolorado (ok. 160 km, o głęb. do 1600 m); flora: zbocza kanionu porasta bardzo zróżnicowana roślinność, od podzwrotnikowej u podstawy stromych zboczy do subarktycznej na krawędzi oraz półpustynna u podstawy łagodniejszych zboczy, wyżej lasy dębowe i jałowce, natomiast przy krawędzi lasy iglaste; bogata fauna: ok. 60 gat. ssaków, 100 ptaków, 25 gadów i płazów oraz liczne gat. ryb; w dolnych partiach ścian wyżłobione dawne domostwa Indian; wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wielki Kanion Kolorado (Stany Zjednoczone)fot. J. Frołow/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia