Wielka remonstracja
 
Encyklopedia PWN
Wielka remonstracja, ang. Grand Remonstrance,
dokument ang., uchwalony 22 XI 1641 przez Izbę Gmin Długiego Parlamentu i przedłożony Karolowi I;
oprac. przez opozycję antykról. pod przywództwem J. Pyma; zawierała listę nadużyć władzy z okresu rządów osobistych króla 1629–40, żądania reformy Kościoła anglikańskiego, wolności dla purytanów i likwidacji wpływów katol. oraz propozycje zmian w systemie rządzenia, m.in. mianowania min. król. tylko za zgodą parlamentu; nie zaakceptowana przez króla; pogłębiła rozłam między opozycją a rojalistami, przyspieszając bieg wydarzeń prowadzących do wybuchu 1642 wojny domowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia