Wallis i Futuna. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Wallis i Futuna. Ustrój polityczny.
Od 2003 wyspy mają status wspólnoty zamorskiej Francji, zarządzanej zgodnie ze statutem z 1961. Na czele władz stoi wysoki administrator, mianowany przez rząd francuski. Podlegają mu sprawy polityki zagranicznej, obrony, finansów, sprawiedliwości i oświaty. Instytucją doradczą jest 6-osobowa rada (3 miejscowych królów i 3 członków z nominacji), a organem ustawodawczym w zakresie spraw lokalnych — 20-osobowe Zgromadzenie Terytorialne, z wyborów powszechnych, o 5-letniej kadencji. Lokalną administrację pełnią władcy 3 miejscowych królestw. W parlamencie francuskim wyspy są reprezentowane przez 1 senatora i 1 deputowanego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia