Użhorod
 
Encyklopedia PWN
Użhorod, Uzhhorod,
m. na Ukrainie, u podnóża Karpat Wschodnich, nad Użem (dopływ Cisy), u wylotu jego przełomu przez G. Wulkaniczne;
— 117 tys. mieszk. (2009); ośrodek administracyjny obwodu zakarpackiego; przemysł maszyn., meblarski, chem., obuwniczy, metal., materiałów budowlanych, spoż.; uniw. (zał. 1945); ośr. turyst.; muzea, m.in. Zakarpackie Muzeum Lud. Architektury i Kultury Materialnej.
Historia. Powstał w VIII–IX w. jako gród słow.; w X w. przyłączony do Rusi Kijowskiej; od XI w. należał do Węgier pod nazwą Ungvár (do 1918); na pocz. XVIII w. włączony do Austrii, ośr. komitatu (hrabstwa); od 1867 w Królestwie Węg., stol. diecezji greckokatol.; 1919–38 należał do Czechosłowacji; XI 1938 (monachijski układ) przyłączony do Węgier; 1944 zajęty przez Armię Czerwoną; 1945–91 w ZSRR jako stol. obwodu. w Ukr. SRR.
Zabytki. Zamek (XI, XV–XVIII w.) — obecnie muzeum (zachowane mury, bastiony, budynek mieszkalny); pałac biskupi (poł. XVII w.), barok. kościół i gimnazjum (oba 2. poł. XVIII w.), sobór (poł. XIX w.); budowle użyteczności publicznej i mieszkalne z lat 30. XX w. W pobliżu Użhorodu we wsi Horiany — cerkiew-rotunda (XII–XV w.) z rom. freskami oraz zamki: Newicki (XIII–XIV w.) i Seredniański (XII–XVI w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia