Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW),
państw. uniwersytet w Warszawie;
powstał 1999 z przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej; w zakresie określonym przez umowę między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP pozostaje pod nadzorem władz kośc.; ma 8 wydziałów: teol., prawa kanonicznego, filozofii chrześc., nauk hist. i społ., prawa i administracji, nauk humanist., mat.-przyr., pedag., biologii i nauk o środowisku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia