Unia Chrześcijańsko-Społeczna — Akcja Ekumeniczna
 
Encyklopedia PWN
Unia Chrześcijańsko-Społeczna — Akcja Ekumeniczna, do 1989 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS), 1989–93 Unia Chrześcijańsko-Społeczna (UChS),
organizacja społ.-polit., zał. 1957 przez grupę byłych działaczy Stow. „Pax”;
popierała politykę PZPR, wchodziła w skład Frontu Jedności Narodu i PRON, 1961–91 miała reprezentację w sejmie; 1997–99 w składzie SLD; prezes K. Morawski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia