Unia Afrykańsko-Malgaska
 
Encyklopedia PWN
Unia Afrykańsko-Malgaska, fr. Union Africaine et Malgache (UAM),
międzynar. organizacja regionalna działająca 1961–63;
zał. na konferencji w Jaunde przez 12 państw grupy Brazzaville; UAM była ugrupowaniem wojsk.-polit. i gosp. ściśle powiązanym z Francją; organy: Konferencja Szefów Państw i Rządów krajów członkowskich, Rada Ministrów, Sekretariat Generalny; kontynuacją UAM stała się Wspólna Organizacja Afrykańska i Maurycjańska (OCAM).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia