Unia Afrykańska
 
Encyklopedia PWN
Unia Afrykańska (UA), ang. African Union, fr. Union Africain,
międzynarodowa organizacja regionalna, z siedzibą w Addis Abebie, założona 2002;
zrzesza 55 państw afrykańskich; gł. cele UA to: przyspieszenie politycznej i społ.-gosp. integracji kontynentu, promowanie i obrona wspólnych interesów; obrona suwerenności, terytorialnej integralności i niepodległości państw członkowskich; wspieranie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie, demokr. zasad oraz instytucji, społeczeństwa obywatelskiego i zasad dobrego rządzenia, ochrony praw człowieka i ludów; wspieranie rozwoju ekon., społ. i kult., integracji gospodarki afryk., koordynacja polityki regionalnych wspólnot gosp.; eliminowanie zagrożeń dla zdrowia (przede wszystkim walka z AIDS) przy współpracy z międzynar. instytucjami; również promocja wspólnej polityki w sferze handlu, obrony i stosunków z zagranicą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia