Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna
 
Encyklopedia PWN
Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna, ukr. Ukrajinśka sociał-demokratyczna partija (USDP),
ukr. partia polit., działająca 1899–1939 w Galicji Wschodniej, od pocz. lat 20. również na Wołyniu;
do 1907 autonomiczna sekcja Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska (PPSD); rzeczniczka niepodległego, socjalist. państwa ukr.; 1918–21 miała przedstawicieli w rządach Ukr. Rep. Lud. i Zachodnioukr. Rep. Lud.; od 1921 ewoluowała w kierunku poparcia systemu sowieckiego, 1923 frakcja komunist. usunęła dotychczasowe kierownictwo (L. Hankewycz, W. Starosolski) i partia stała się ekspozyturą KPZU; 1924 władze pol. zdelegalizowały USDP. W 1928 Hankewycz doprowadził do reaktywowania partii o programie społ. zbliżonym do programu PPS; USDP była czł. Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej; w latach 30. nie miała większych wpływów; działała do 1939; organy prasowe: „Wpered”, „Zemla i Wola”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia