Ujejski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Ujejski Stanisław, ur. 14 XI 1891, Ropczyce, zm. 31 III 1980, Toronto,
generał;
oficer armii austr.; od XI 1918 w WP, m.in. 1919–20 w Oddziale Operacyjnym Nacz. Dowództwa; 1932–37 komendant Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie; 1937–39 szef sztabu Lotnictwa; od 1939 gen. brygady; w kampanii wrześniowej 1939 szef sztabu Nacz. Dow. Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej, następnie we Francji III–VII 1940 zast. dow. Pol. Sił Powietrznych; VII 1940–IX 1943 Generalny Inspektor Pol. Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii; po demobilizacji osiedlił się w Kanadzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia