UNOWIS
 
Encyklopedia PWN
UNOWIS, Utwierditieli Nowogo Iskusstwa,
grupa artystów ros., skupiona wokół K. Malewicza 1919–22 w Witebsku;
jej członkowie (W. Jermołajewa, El Lissitzky, N. Kogan, N. Sujetin, I. Czasznik, L. Judin) inspirowali się suprematyzmem K. Malewicza oraz konstruktywizmem; wyznawali zasadę tzw. twórczości kolektywnej, jednoczącej sztukę czystą, stosowaną i propagandową; grupa organizowała wystawy, wydawała pisma — „Aero” (1920) i „Unowis” (1920–21), a także publikowała prace teoret. Malewicza; miała kilka niezależnych oddziałów, m.in. w Moskwie, Piotrogrodzie (ob. Petersburg), Smoleńsku i Odessie; jej działalność zakończyła się 1922, z chwilą wyjazdu Malewicza do Piotrogrodu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia