Tyrydates
 
Encyklopedia PWN
Tyrydates, żył w I w.,
król Armenii;
tron zyskał dzięki poparciu brata, króla Partii, Wologezesa I, który wykorzystując wewn. kryzys w Armenii, złamał postanowienia traktatu zawartego między ces. Augustem a Fraatesem IV (poprzednim królem Partii) — zgodnie z nim Rzym zachowywał prawo koronacji ormiańskich władców; interwencja armii rzymskiej pod wodzą Domicjusza Korbulona, zajęcie 2 gł. miast armeńskich — Artaksaty i Tigranocerty, zmusiły T. 59 r. do ucieczki; na tronie Armenii zasiadł popierany przez Rzym Tigranes V; 63 r. T., wspomagany przez Partów, zwyciężył armię rzymską; wskutek usilnych obustronnych zabiegów dyplomatycznych T. udał się 66 r. do Rzymu, gdzie otrzymał koronę z rąk Nerona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia