Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna
 
Encyklopedia PWN
Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna (TNRP),
reprezentacja polit. Wojennego ZG SN i środowiska ONR (tajnego Kom. Wykonawczego Organizacji Pol.), powołana I 1943 w wyniku przekształcenia Rady Sześciu;
w jej skład wchodzili m.in.: Z. Stypułkowski (sekr.), S. Kasznica, W. Marcinkowski, J. Matłachowski, A. Michałowski, T. Salski; sprawowała zwierzchnictwo nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi, Służbą Cywilną Narodu oraz 1944 Komendą Akcji Specjalnej; IV 1944, po rozłamie związanym z wcieleniem NSZ do AK, czł. Organizacji Pol. wystąpili z TNRP i powołali Radę Polit. NSZ (części niescalonej z AK); VII–VIII 1944 TNRP zakończyła działalność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia