„Twórczość”
 
Encyklopedia PWN
„Twórczość”,
miesięcznik lit.,
1950–56 organ ZLP; redaktor nacz.: K. Wyka, od 1950 A. Ważyk, od 1955 J. Iwaszkiewicz, J. Lisowski, od 2004 B. Zadura; „Twórczość”, poświęcona pol. literaturze współcz., prezentuje utwory wybitnych prozaików, poetów i eseistów z różnych środowisk, o rozmaitych orientacjach artyst., często toruje drogę nowym formom lit.; zajmuje się również zjawiskami z dziedziny myśli estetycznej, teorii kultury, sztuk plast., teatru; informuje o bieżącym życiu lit. w kraju i za granicą; nie tworzy własnego programu, stosuje jedynie kryterium wysokiej wartości artystycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia