Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim,
organizacja ziemiańska w Królestwie Polskim, założona 1858 w Warszawie;
wywodziła się ze środowiska klemensowczyków; realizowała program pracy organicznej. Towarzystwo Rolnicze dbało o podniesienie poziomu rolnictwa za pomocą nowoczesnych metod gospodarowania. W kwestii chłopskiej zajmowało stanowisko niejednolite (oczynszowanie chłopów bądź uwłaszczenie za odszkodowaniem); prowadziło działalność oświatową wśród chłopów; zapoczątkowało w Polsce szersze prace naukowe w zakresie rolnictwa (m.in. zorganizowało laboratorium chemiczne pod kierunkiem T. Cichockiego); Towarzystwo Rolnicze skupiało ok. 4,6 tysiąca członków (1861); prezes — A. Zamoyski. Pod naciskiem manifestacji ulicznych II 1861 Towarzystwo Rolnicze opowiedziało się za uwłaszczeniem chłopów oraz zajęło stanowisko w sprawach politycznych (adres do tronu). Rozwiązane 6 IV na wniosek A. Wielopolskiego; decyzja ta stała się powodem manifestacji protestacyjnych i pośrednio doprowadziła do masakry na placu Zamkowym 8 IV 1861; członkowie byłego Towarzystwa Rolniczego byli później związani głównie z organizacją „białych”.
Bibliografia
S. KIENIEWICZ Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861–62, Warszawa 1962.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia