Towarzystwo Rolnicze Krakowskie
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Rolnicze Krakowskie,
stowarzyszenie propagujące nowoczesne metody prowadzenia gospodarstwa wiejskiego;
założone 1845 w Krakowie jako Komitet Gospodarczo-Rolniczy dla okręgu Wolnego Miasta Krakowa, 1847–82 pod nazwą Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze Krakowskie, działało głównie w zachodniej Galicji; początkowo zrzeszało ziemian, administratorów i dzierżawców dużych gospodarstw rolnych, od końca XIX w. także bogatszych chłopów, przyjmowano też kółka rolnicze; 1911 zrzeszało 325 kółek, 1913 liczyło 4,7 tysiąca członków, w większości chłopów (których jednak nie było we władzach); Towarzystwo Rolnicze Krakowskie finansowało czasopisma rolnicze, m.in. „Tygodnik Rolniczy” (od 1884), wydawanie broszur dla rolników, organizowało wykłady i wystawy rolnicze; z jego inicjatywy 1860 otwarto Szkołę Rolniczą w Czernichowie; 1919 weszło w skład Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia