Towarzystwo Oświaty Demokratycznej „Nowe Tory”
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Oświaty Demokratycznej „Nowe Tory” (TOD),
organizacja nauczycieli i pracowników oświat., działająca 1932–39;
TOD przeciwstawiało się polityce oświat. rządu; domagało się pełnej demokratyzacji ustroju szkolnego (jednolita, obowiązkowa bezpłatna szkoła powszechna), zapewnienia nauczycielom niezależności ideowej, ograniczenia wpływu kleru na szkolnictwo; prowadziło działalność odczytową i wydawniczą; 1935–37 wydawało „Miesięcznik Nauczycielski”; działacze, m.in.: S. Kalinowski, I. Kosmowska, S. Sempołowska, A. Próchnik, S. Rudniański, W. Spasowski, H. Radlińska, A.B. Dobrowolski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia