Towarzystwo Naukowe Krakowskie
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Naukowe Krakowskie (TNK),
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1815 przy uniwersytecie krak. jako wyraz dążeń do autonomii uniwersytetu, z inicjatywy dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej J.S. Bandtkiego i rektora W. Litwińskiego;
do 1856 działało pod różnymi nazwami, 1856–72 — Cesarsko-Król. TNK oraz TNK; rektor był z urzędu prezesem Towarzystwa, a czł. czynnymi profesorowie; byli także czł. wspierający oświatę (do 1856); po 1856 istniały 2 kategorie czł. — czynni (miejscowi i korespondenci) oraz honorowi; 1872 liczyło 109 czł. czynnych, 14 honorowych i 159 korespondentów; przekształcone w Akademię Umiejętności (1871).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia