Thompson William
 
Encyklopedia PWN
tworzył pod wpływem utylitaryzmu J. Benthama, a od poznania (1823) R. Owena pozostawał pod wpływem jego idei i próbował połączyć utylitaryzm z owenizmem (Practical Directions for the Establishment of Communities 1830); uznawał egalitaryzm za środek, który miał urzeczywistnić zasadę maksymalnej użyteczności dóbr (An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth 1824); postulował równy podział bogactwa, uważając, że może on zapewnić szczęście jak największej liczbie ludzi; zastany podział bogactwa społecznego krytykował, odwołując się do zasad moralnych; za ideał społeczny uważał rząd reprezentujący interesy każdego wytwórcy bogactwa; konkurencję proponował zastąpić kooperacjami wytwórców; uznaje się go za teoretyka ruchu spółdzielczego — uważał, że motyw zysku może być zastąpiony społecznymi bodźcami produkcji w kolektywach wytwórców; propagował pokojową przebudowę społeczeństwa w kierunku systemu kooperacji; głosił też hasła feministyczne (Appeal of One Half of the Human Race. Women Against the Pretensions of the Other Half, Men 1825).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia