Teatr Laboratorium
 
Encyklopedia PWN
Teatr Laboratorium,
zespół teatr. o świat. sławie, zał. przez J. Grotowskiego i L. Flaszena, kierowany przez Grotowskiego;
1959–64 działał w Opolu (1959–62 pod nazwą Teatr 13 Rzędów, od 1962 pod nazwą Teatr Laboratorium 13 Rzędów), od 1965 we Wrocławiu (pod nazwą Inst. Badań Metody Aktorskiej — Teatr Laboratorium, od 1970 pod nazwą Inst. Aktora — Teatr Laboratorium, od 1975 Inst. — Laboratorium); rozwiązanie zespołu 1984 było wynikiem decyzji jego czł., którzy uznali, że teatr przestał istnieć jako zwarta grupa twórcza; ob. prace artyst. i badawcze czł. byłego zespołu prowadzą samodzielnie. Program artyst. teatru i zakres jego poszukiwań (m.in. nowych metod gry aktorskiej) określały prace inscenizacyjne Grotowskiego, których aktywnym współtwórcą był cały zespół aktorski (należeli do niego m.in.: R. Mirecka, R. Cieślak, A. Jahołkowski, Z. Molik, Z. Cynkutis) i kier. lit. Flaszen; od 1966 występy w wielu krajach Europy, w USA, Meksyku, Australii, Iranie, Libanie, od 1973 połączone z prowadzeniem na całym świecie tzw. staży warsztatowych wg artyst.-badawczych programów (poszukiwania parateatr., kursy metodologii gry aktorskiej); 1981 ostatni spektakl teatr. Thanatos polski, w reżyserii Cieślaka (włączającego doświadczenia okresu parateatr.); od 1990 działa we Wrocławiu Ośr. Badań Twórczości J. Grotowskiego i Poszukiwań Teatr.-Kulturowych.
Bibliografia
T. BURZYŃSKI, Z. OSIŃSKI Laboratorium Grotowskiego, Warszawa 1978.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia