Flaszen Ludwik
 
Encyklopedia PWN
Flaszen Ludwik, ur. 4 VI 1930, Kraków,
krytyk literacki i teatr., eseista.
Współzałożyciel (1959, z J. Grotowskim), kierownik lit. i dyr. (1980–83) Teatru Laboratorium; współpracownik pism lit., m.in. 1965–80 „Odry”; w krytyce teatr. opowiadał się po stronie dążności nowatorskich, przeciwko teatrowi oficjalnemu; jako teoretyk uczestniczył w wypracowaniu idei teatr., skrystalizowanych wokół formuły „teatru ubogiego”; po 1970 brał udział w przedsięwzięciach parateatr. Grotowskiego jako animator; 1983 wydał tom pism o teatrze Teatr skazany na magię; od 1985 mieszka w Paryżu; prowadzi warsztaty aktorskie, reżyseruje w teatrach alternatywnych, gł. we Francji i Włoszech.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia