Instytut Aktora–Teatr Laboratorium 1970–75
 
Encyklopedia PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia