Światowa Organizacja Zdrowia
 
Encyklopedia PWN
Światowa Organizacja Zdrowia, ang. World Health Organization Wymowa (WHO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana systemu Narodów Zjedn., zał. 1948;
jej gł. celem jest uzyskiwanie jak najlepszego stanu zdrowia przez wszystkich ludzi. Współpracuje z rządami w opracowywaniu i realizacji nar. planów ochrony zdrowia; uczestniczy: w rozwijaniu nowych technologii med. i metod leczn. oraz w ich upowszechnianiu, w opracowywaniu standardów i informacji (także statyst.) dotyczących stanu zdrowia ludzi, jego zagrożeń i ochrony, we wspomaganiu służby zdrowia (zwłaszcza przez pomoc techn., fachową i szkoleniową); współpracuje z Bankiem Świat. i in. agendami ONZ. Sprawozdania z działalności są ogłaszane w „Official Records of the World Health Organization”. Strukturę WHO tworzą: Świat. Zgromadzenie Zdrowia (organ nacz. złożony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, spotkania raz w roku), Rada Wykonawcza (32 osoby, posiedzenia 2 razy w roku), Sekretariat (organ stały, kierowany przez Dyrektora Generalnego) oraz 6 biur regionalnych. WHO skupia 193 państwa (2009); Polska należy do jej współzał., 1985–88 i 1996–99 była czł. Rady Wykonawczej; od 1992 w Polsce działa Biuro Łącznika WHO; siedziba w Genewie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia